Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Stysec B.V. (domeinnamen stysec.nl, stysec.com), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72111941. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stysec met behulp van het klantensysteem van Stysec, de verwerkingen via de website stysec.nl en het gebruik van cookies.

Stysec respecteert in hoge mate de privacy van al onze klanten en de gebruikers van onze website. Stysec zorgt er daarom voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stysec. U moet zich ervan bewust zijn dat Stysec niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere organisaties en sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. U moet dan het privacybeleid van die andere organisaties en websites raadplegen.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Stysec, vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Stysec en worden uitsluitend gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Stysec worden gebruikt om u te informeren over onze diensten. Deze gegevens zullen alleen maar voor dit doel gebruikt worden, indien u Stysec daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt het ontvangen van e-mailberichten bovendien altijd stopzetten via een link in het e-mailbericht.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Stysec. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stysec.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met opnemen met Stysec.

Stysec bewaart en verwerkt uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze doeleinden zijn aan iedereen uit te leggen, zijn duidelijk omschreven en worden altijd op voorhand met u gecommuniceerd.

De website van Stysec maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat wordt verstuurd door de server (computer) van stysec.nl en vervolgens op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Dit bestand houdt sommige informatie bij van de bezochte website (stysec.nl). Het gaat hierbij om informatie over wat u op de website heeft gedaan, zoals het bekijken van webpagina’s. Andere partijen (bijvoorbeeld Google) kunnen de informatie in deze cookies lezen en u dan aangepaste advertenties tonen op andere websites. Indien u dit niet wilt, kunt u dit beletten. U moet dan opzoeken hoe dit moet worden geconfigureerd voor uw specifieke browser of apparaat.

De gegevens die u verstuurt of ontvangt via onze website, worden gecodeerd volgens de hiervoor gangbare standaarden. Bovendien worden de gegevens tijdens het versturen ervan versleuteld, zodat ze niet kunnen worden achterhaald of ingezien door onbevoegde personen. Gegevens van u die bij ons zijn opgeslagen, worden eveneens versleuteld.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Stysec of de relevante wet- en regelgeving. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring af en toe opnieuw te raadplegen.