CIPT

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, voortvloeiend uit de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Deze nieuwe wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland en verplicht organisaties alle nodige maatregelen te nemen om de privacy van personen te beschermen, zoals die in de wet zijn verwoord.

Deze training bereidt voor op het officiële CIPT-examen. CIPT (Certified Information Privacy Technologist) is een internationaal erkende certificering op het gebied van privacy die wordt beheerd door IAPP. Meer informatie over deze certificering kan worden gevonden op de betreffende webpagina van het IAPP.

Tijdens deze opleiding worden de technische maatregelen en de daarmee samenhangende procedurele maatregelen behandeld die nodig zijn om persoonsgegevens zo adequaat mogelijk te beschermen. De volgende topics komen aan de orde:

  1. Inleiding AVG (GDPR)
  2. Identificeren en lokaliseren van persoonsgegevens
  3. Aandachtspunten bij het beheren van privacygevoelige informatie
  4. Inrichten van toegangscontrole en consent management
  5. Toepassen van technische maatregelen zoals versleuteling (encryptie)

Gedurende de training wordt veel aandacht gegeven aan het uitwisselen van praktijkervaringen.

Online: ja

Duur: twee dagen

Prijs: in overleg

Studiemateriaal: Powerpoint-slides

Niveau: HBO+

Voorkennis: voor deze training is geen bijzondere voorkennis nodig, maar men moet wel enig begrip hebben van computers en het internet

Data: in overleg

Locatie: in overleg

Inschrijven: ga naar het inschrijfformulier of bel +31 657991399